категорії: блоґ-запис

Кошти Глухову

Кабінет Міністрів України затвердив Державну цільову програму збереження
культурної спадщини та розвитку туристичної інфраструктури міста
Глухова Сумської області на 2012-2016 роки. Уряд виділив на її
фінансування – 85,9 млн грн. Відповідну постанову схвалено на засіданні
Уряду 20 липня 2011 року. Про це повідомили в прес-службі КМУ.Програма
має на меті розроблення та здійснення комплексу науково-дослідних,
ремонтно-реставраційних, природоохоронних, інформаційних,
фінансово-економічних заходів для забезпечення збереження, використання
та популяризації пам’яток архітектури, створення нових туристичних
маршрутів та сучасної туристичної інфраструктури Глухова.Розробник
проекту Програми Сумська обласна державна адміністрація розглядає два
імовірних варіанти розв’язання проблеми. Перший передбачає збільшення
обсягу державної підтримки для збереження культурної спадщини та
розвитку туристичної інфраструктури міста. Цей варіант не забезпечує
ефективного використання коштів через нерівномірне фінансування протягом
року та не дає змоги залучити достатні обсяги фінансування.Другий
варіант передбачає надання державної підтримки на розв’язання
перелічених проблем з паралельним залученням коштів з позабюджетних
джерел, зокрема коштів спонсорів, інвесторів, а також доходів місцевого
бюджету.Проблему збереження культурної спадщини Глухова планується
розв’язати шляхом здійснення проектування, поліпшення технічного стану
пам’яток архітектури та об’єктів культурної спадщини, забезпечення
комплексного виконання реставраційних робіт тощо.Загальний орієнтовний
обсяг фінансування Програми становить 93,7 млн гривень, у тому числі за
рахунок державного бюджету -85,9 млн, місцевого бюджету – 2 млн, інших
джерел – 5,8 млн гривень. Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку
під час складання проекту Державного бюджету України та місцевого
бюджету м. Глухова на відповідний рік у межах видатків, передбачених
головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання
завдань і заходів Програми.

http://i-pro.kiev.ua/content/koshti-glukhovu